Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis  

I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ PAŽINIMAS IR UGDYMAS

S. Ališauskienė, J. Ruškus.
Tėvų, auginančių rizikos grupės (neišnešiotą) vaiką, psichosocialinės situacijos analizė

J. N. V. Daulenskienė, L. Radzevičienė, J. Ruškus.
Ne šeimoje augančių ankstyvojo amžiaus vaikų emocinės raiškos ypatumai    
Marco Di Duca, Violaine Van Cutsem.
Neįgalus vaikas ir jo šeima: gerosios pagalbos modelio konstravimas ir pritaikymas 
A. Goštautas, I. Pilkauskienė, V. Makauskienė.
Mikčiojančių pradinių klasių moksleivių verbalinio mąstymo ypatumai
   
L. Kačiušytė – Skramtai. Ikimokyklinio amžiaus mikčiojančių vaikų muzikinio ugdymo sąlygos šeimoje
D. Mockevičienė, J. Vl. Vaitkevičius.
Priešmokyklinukų asimetrinė laikysena ir jos paplitimas Šiaulių krašte  
V. Pobrein. Specialiųjų poreikių vaikų skaitymo sunkumai   

II. SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROBLEMOS

I. Baranauskienė.
Neįgaliųjų profesinis rengimas: kaip ekspertai vertina švietimo, ekonominės ir socialinės politikos sąveiką?
          
D. Gerulaitis, R. Kaffemanas. Jaunimo subkultūrų narių psichosocialinės adaptacijos ypatumai        
V. Gudonis. Neregių kūrybingumo fenomenas istorijos raidoje    
K. Kardelis, D. Rėklaitienė.
Vidutiniškai ir žymiai protiškai atsilikusios paauglės ir merginos: psichosocialinio elgesio ypatumai
    
V. Žydžiūnaitė. Įgalinimas kaip slaugytojų kompetencijų vystymo dimensija

III. TERMINIJA

D. Alifanovienė, J. Petruševičius.
Aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų specialiojo ugdymo žodynas. Socialinis darbas / ugdymas

J. Petruševičius, J. Vl. Vaitkevičius.
Aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų specialiojo ugdymo žodynas. Medicinos terminai

IV. TEISINĖ KONSULTACIJA

S. Strolaitė.
Specialiojo ugdymo reformą grindžiančių teisinių dokumentų raida ir jų nuostatų įgyvendinimas

V. PASTABOS. KOMENTARAI. RECENZIJOS

A. Ališauskas, J. Ambrukaitis. Jono Ruškaus monografija „Negalės fenomenas”
J. Ambrukaitis, I. Klijūnaitė. Anglų – lietuvių kalbų specialiojo ugdymo žodynas
V. Gudonis.
Jūratės Mikelkevičiūtės daktaro disertacija „Taikomosios fizinės veiklos poveikis nežymiai protiškai atsilikusių paauglių savęs vertinimui ir fizinės kompetencijos suvokimui”

Apie autorius

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort