manavgat escort manavgat escort bayan belek escort manavgat escort escort manavgat seks hikaye sex hikaye side escort eryaman escort sex hikaye
mersin escort
gaziantep escort
Escort Bayan Escort Sakarya Escort Sakarya Escort Sakarya Sakarya Escort Bayan Kayseri Bayan Escort Webmaster Forumu
izmir escort
escort manavgat belek escort seks hikaye sex hikaye sex porno manavgat escort bodrum escort
SUMC - LEIDINIAI
 
 
Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
LEIDINIAI

 JUTIMO PSICHOLOGIJA
Romanas Kaffemanas

Leidinys supažindina su jutimo neuropsichologijos pagrindais bei psichologiniais jutimo aspektais, pagrindinėmis jutimų rūšimis, specifiniais ir bendraisiais ypatumais. Leidinio pabaigoje apžvelgiami jutimų sutrikimai ir kompensaciniai mechanizmai. Skiriama dieninių ir neakivaizdinių studijų edukologijos specialybių studentams, bendrojo ir specialiojo ugdymo pedagogams.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 95
Išleidimo metai: 2002
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-345-X
Kaina: 10,50 Lt


 SPECIALIOJO UGDYMO PAGRINDAI
Sud. Jonas Ambrukaitis

Mokomoji knyga skiriama edukologijos specialybės studentams. Joje analizuojami vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, pažinimo ir ugdymo pagrindai, su kuriais turėtų būti susipažinę bendrojo lavinimo mokyklų mokytojai bei aukštųjų mokyklų dėstytojai, rengiantys pedagogus. Autoriai, sudarytojas, redaktoriai mano, kad knyga galės pasinaudoti ir šeimos, auginančios vaiką, turintį mokymosi sunkumų.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 462
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-423-0
Kaina: 40,00 Lt


 RIJIMO SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS
Regina Ivoškuvienė, Valė Gružaitė...

Knygoje apibūdinamos rijimo ir kalbėjimo bei kalbos sutrikimų sąsajos, analizuojama rijimo organų anatomija ir funkcijos. Detaliai aptariama vaikų ir suaugusiųjų rijimo sutrikimai ir jų priežastys. Didžiausia leidinio dalis skiriama rijimo sutrikimams įvertinti ir šalinimo būdams aprašyti.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 202
Išleidimo metai: 2004
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-489-3
Kaina: 16,00 Lt

 

 METODŲ DERINIMAS ŠALINANT MIKČIOJIMĄ MIKČIOJANČIŲJŲ KONSULTAVIMAS
Versta iš anglų kalbos

Knygą sudaro dvi Amerikos mikčiojimo fondo publikacijos: „Metodų derinimas šalinant mikčiojimą“ ir „Mikčiojančiųjų konsultavimas“. Leidinys naudingas logopedams, gydytojams, psichologams ir visiems, besirūpinantiems mikčiojančiaisiais.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 122
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-471-0
Kaina: 13,00 Lt

 

 ANKSTYVASIS UGDYMAS: DABARTIS IR PERSPEKTYVOS
Stefanija Ališauskienė, Vytautas Gudonis, Laima Mikulėnaitė, Jovita Petrulytė, Liuda Radzevičienė

Leidinio tikslas – atskleisti kai kuriuos ankstyvosios intervencijos aspektus: supažindinti su teoriniais ankstyvosios pagalbos sutrikusios raidos vaikui pagrindais ir jų praktinio realizavimo galimybėmis, pateikti ankstyvojo amžiaus vaikų raidos tyrimo sistemas, metodus ir būdus, aptarti vieną iš ontogenetiškai ankstyviausių raidos sričių – motorinę bei valgymo įgūdžių raidą, jų vertinimo ypatumus bei sutrikimų prevencijos galimybes, apibūdinti ankstyvojo amžiaus vaikų regos, pažinimo bei psichosocialinę raidą.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 214
Išleidimo metai: 2003
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-419-2
Kaina: 18,00 Lt

 HETEROGENINIŲ GRUPIŲ DIDAKTIKA: SPECIALIEJI POREIKIAI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE
Alvyra Galkienė

Ši knyga papildo leidinių, skirtų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo lavinimo mokyklose problemoms aptarti, lentyną. Ji turėtų būti naudinga įvairios specializacijos edukologijos studentams ir jau dirbantiems mokytojams. Knygoje į integruoto ugdymo reiškinį žvelgiama plačiau nei įprasta – heterogeninių grupių didaktikos aspektu, aptariami ugdymo tikslai, turinio, ugdymo organizavimo principai ir tendencijos. Vykstant aktyviam Europos tautų judėjimui, galimybių ir poreikių įvairovę mokykloje kuria ne vien tik neįgalumo situacijoje esantys mokiniai, tačiau ir kitokią kultūrinę patirtį turintys, kalbantys kitomis kalbomis vaikai. Didaktiniai principai, kurie išryškėja ugdant neįgalumo situacijoje esančius vaikus – universalūs. Jie kūrybiškai taikytini visada, kai vienoje ugdymo erdvėje susitinka mokinių poreikių įvairovė. Knygoje nagrinėjami heterogeninės bendruomenės kūrimo ir sėkmingo jos funkcionavimo principai – reikšminga ugdymo efektyvumo sąlyga. Tarpasmeninis pasitikėjimas, saugumas, teigiamos emocijos garantuoja motyvacijos stabilumą. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – palankios ugdymo aplinkos dimensija. Šiuolaikinės mokyklos mokytojas jau negali besąlygiškai diegti direktyvaus ugdymo turinio – jis pats yra jo kūrėjas. Individualių mokinio poreikių ir visuomenės reikalavimų dermė – štai tie įrankiai, kurie padeda ugdytojui kurti funkcionalią į vaiką orientuotą ugdymo sistemą. Knygoje aptariamos dažniausiai bendrojo lavinimo mokyklose sutrikimų turinčių mokinių mokymosi charakteristikos ir jų ugdymo programos individualizavimo principai. Heterogeninių grupių ugdymo organizavimo problema gvildenama aptariant palankiausios ugdymo aplinkos kiekvienam mokiniui formavimo, specialiosios pagalbos organizavimo, veiklos kooperavimo ir koordinavimo, pamokų organizavimo heterogeninėse klasėse aspektais. Specialieji mokinių poreikiai skatina bendradarbiavimo kultūrą visoje mokyklos bendruomenėje. Komandinis mokytojų darbas, ugdymo laiko ir erdvės planavimo poreikis reikalauja iš mokytojo naujų vadovavimo pamokai įgūdžių. Knygoje pateikiami pavyzdžiai, padedantys aiškiau suprasti ugdymo realybės reiškinius heterogeniškoje aplinkoje.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 210
Išleidimo metai: 2004
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-561-X
Kaina: 14,00 Lt

 SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ PAŽINIMAS IR UGDYMAS
Jonas Ambrukaitis

Straipsnių rinkinys. Mokslinės konferencijos „Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas bendrojo ugdymo įstaigose“, vykusios 2004 m. gruodžio 22 d., medžiaga.
A. Ališauskas, A. Dikidži, D. Gerulaitis. Bendrojo ugdymo klasėje besimokančio specialiųjų poreikių turinčio vaiko socialinė psichologinė charakteristika. J. Ambrukaitis. Specialusis ugdymas ir jo raiška. J. Apulskytė, R. Liukinevičius. Šiaulių logopedinės mokyklos parengiamosios klasės vaikų pasirengimo mokyklai įvertinimas. Z. Baršauskienė, N. Mockevičienė. Tradicinio specialiojo ugdymo pokyčiai Jono Laužiko specialiojoje mokykloje. R. Budrienė. Integracinės logopedinės ritmikos metodo galimybės šalinant mikčiojimą. E. Grinienė, V. Bliumbergienė Specialiųjų poreikių vaikų ir moksleivių integracijos Kauno miesto ugdymo įstaigose pasiekimai ir problemos. V. Gružaitė. Socialinės maitinimosi sunkumų priežastys. L. Joneliūkštytė, O. Štitilienė. Specialiųjų poreikių vaikų judėjimo uždavinių sprendimo mokymo optimizavimas. N. Ivoškienė. Vaikų, turinčių kochlearinių implantų, reabilitacijos ypatumai. R. Ivoškuvienė, D. Dubinienė. Autistiškų vaikų ugdymo teorija ir praktika. I. Kaffemanienė, S. Simaitienė. Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo nuostatos ugdant neįgalų vaiką. R. Kaffemanas. Riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto berniukų ir mergaičių kognityvinių gebėjimų lyginamoji analizė. A. Kaselienė, R. Karmazinas, V. Kasparas, N. Kriugždaitė. Hipoterapija (jojimo terapija). D. Kavaliauskienė, V. Makutienė, A. Mickutė. Projekto „Mokykla visiems“ idėjų įgyvendinimas Radviliškio rajono Šeduvos vidurinėje mokykloje. L. Kaukėnaitė Pratybų sąsiuvinio projektas kirpimo ir klijavimo pamokoms. L. Miežinskaitė, D. Šonkevičienė. „Smalsučio mokyklėlė“ – specialiojo ugdymo mokymo priemonė. L. Mickutė. Šiaurės šalių projekto „Mokykla visiems“ idėjų sklaida Lietuvoje. V. Makauskienė. Multidimensinis požiūris į mikčiojimą. G. Morozova, R. Juodviršienė Sutrikusios klausos vaikai bendrojo lavinimo mokykloje. V. Navickienė Mokytojų požiūris į donorystę. D. Ogintienė Atvejo analizė. V. Ozolaitė, R. Paulauskaitė. Pedagogo kūrybingumas. V. Pobrein, V. Vaišvilaitė-Pranienė. Skaitymo formų ir būdų taikymas lietuvių kalbos pamokose. N. Povilaitienė. Socialinio pedagogo veikla ir jos efektyvumas jaunimo mokyklose. D. Šonkevičienė. Tradicinės šventės Šiaulių apskrities specialiosiose mokyklose. E. P. Zambacevičienė, M. Makarovienė, M. Žalpienė. Sutrikusio intelekto paauglių nerimo apraiškos.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 96
Išleidimo metai: 2005
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-585-7
Kaina: 12,00 Lt

 ANGLŲ–LIETUVIŲ KALBŲ SPECIALIOJO UGDYMO ŽODYNAS, DICTIONARY OF SPECIAL EDUCATION
Sudarytojas Juozas Petruševičius

Sparčiai besiplėtojant specialiajam ir socialiniam ugdymui bei su jais susijusioms kitų mokslų sritims iškilo būtinybė parengti antrąjį žodyno leidimą. Atsižvelgus į kolegų ir studentų pastabas, siūlymus ir pageidavimus, pataisius įsivėlusias rašybos, tarimo ir korektūros klaidas, nuspręsta papildyti žodyną įtraukiant reikalingiausius žaidimų terapijos, psichologijos ir kt. terminus bei daugiau fobijų. Apskritai visos pirmajame žodyno leidime (2002) atspindėtos temos (adaptuotas fizinis ugdymas, kineziterapija, logopedija, medicina, psichopedagogika, socialinis darbas / ugdymas, surdologija ir tiflologija) buvo papildytos ir peržiūrėtos: patikslinti, pataisyti kai kurių terminų ir sąvokų vertimai, apibrėžimai ir interpretacijos. Antrajame žodyno leidime išversta ir paaiškinta apie 5090 anglų kalbos žodžių, terminų ir frazių.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 486
Išleidimo metai: 2004
Viršelis: kietas
Kodas: ISBN 9986-38-559-8
Kaina: 28,00 Lt

 SOCIALINĖ PARAMA NEĮGALIESIEMS ĮSIDARBINIMO SITUACIJOJE
Ingrida Baranauskienė

Mokslinės praktinės konferencijos, vykusios Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete 2004 m. gegužės 28 d., pranešimų medžiaga (straipsnių rinkinys).
Adomaitienė L. Neįgaliųjų darbinis užimtumas 2003 metais Kėdainiuose Bandzevičienė R., Mackanienė R. Neįgaliųjų asmenų integracijos į darbo rinką teisiniai ir psichologiniai ypatumai. Batavičienė L. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama neįgaliųjų profesinei reabilitacijai. Bilotaitė V. Neįgaliųjų įsitvirtinimo darbo rinkoje galimybės Šiaulių regione. Bytautienė I., Grižienė J. Ar nauji įstatymai garantuoja neįgalių žmonių sėkmingą integravimąsi į darbo rinką? Čiapaitė A. Neįgaliųjų darbinis užimtumas 2003 metais Kėdainių rajono Vilainių seniūnijoje. Daugėla M. Žmonių, turinčių sunkią fizinę negalę, darbinė veikla ir ją įgalinantys resursai. Gvazdauskienė I. Neįgaliųjų profesinis rengimas ir įsidarbinimo galimybės Lietuvoje. Jaškulis A. Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo projekto įvertinimas. Kaziūnienė J. Neįgalieji – kaip viena iš probleminių grupių darbo rinkoje. Kubeckienė-Visockytė V. Meninis ugdymas kaip profesinio rengimo dalis. Laurinaitienė S. Neįgaliųjų ugdymo ir profesinio rengimo galimybės Lietuvoje. Levickienė J. Neįgaliųjų socialinė atskirtis, jų profesijos įgijimo bei įsidarbinimo galimybės baigus specialiojo ugdymo švietimo įstaigą Mickienė L. Darbinis užimtumas dienos užimtumo centre „Goda“. Miliauskaitė R. Fizinę negalę turinčių moterų konkurencingumo darbo rinkoje problemos. Novikaitė A. Telšių specialiosios internatinės mokyklos auklėtinių socializacijos sėkmė. Petrauskienė G. Neįgalių moterų problemos darbo rinkoje ir jų sprendimo būdai. Sendžikienė V. Žmogaus negalė – socialinė problema darbo rinkoje. Turonienė O. Neįgaliųjų įsidarbinimo galimybės Tauragės rajone. Šerytė L., Šerytė R. Panevėžio VšĮ ,,Dailusis ornamentas“ – kaip neįgaliųjų užimtumo didinimo galimybė. Šmitaitė I. Neįgalių žmonių įdarbinimo galimybės ir perspektyvos Alytaus mieste. Tautkutė A. Asmenų su negale darbinio užimtumo problemos. Tomkienė V., Čepienė A. Socialinės įmonės sukūrimo prielaidos ir galimybės Šiaulių mieste. Zavertanaja S., Gevorgianienė V. Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo galimybės bendro tipo profesinėse mokyklose.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 146
Išleidimo metai: 2004
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-562-8
Kaina: 16,00 Lt

 SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKSLEIVIŲ SOCIALINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
Daiva Vitkauskaitė

Šis leidinys skirtas specialiųjų mokyklų, ugdymo centrų, globos namų specialiesiems ir socialiniams pedagogams, dirbantiems su nedidelių ir vidutinių SUP turinčiais vaikais ir paaugliais. Manome, kad pateiktais metodiniais pasiūlymais gali pasinaudoti ir ugdymo procese lanksčiai juos pritaikyti pedagogai, dirbantys globos namuose ar mokyklose, kur yra integruotų klasių. Jame pateikiama ekonominio ugdymo, palengvinančio moksleiviams susivokti, kaip tvarkyti biudžetą, namų ūkį, dalykiškai bendrauti, tinkamai komunikuoti su bendruomenės nariais, buitinių ir ūkinių darbų mokymo metodai; jaunesniųjų moksleivių popamokinė socialinių gebėjimų ugdymo eksperimentinė programa. Šie pasiūlymai turėtų palengvinti pedagogų ir studentų darbą, ugdant neįgalių moksleivių, turinčių intelekto sutrikimą, socialinę kompetenciją. Reikėtų pažymėti, kad šis leidinys neturėtų būti pedagogų bendruomenės suvoktas kaip privaloma ir nekintanti dogma. Pateikti pasiūlymai turėtų būti naudojami lanksčiai.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 106
Išleidimo metai: 2004
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-545-8
Kaina: 8,50 Lt

 SPECIALIOJO UGDYMO KAITOS BRUOŽAI
Jonas Ambrukaitis

Rinkinį sudaro straipsniai, paskelbti 1993–2004 metais, intensyvios švietimo kaitos, naujos mokyklos kūrimo laikotarpiu. Šio leidinio tekstuose dėmesys kreipiamas į tris pagrindines mokyklos raidos sritis. Pirmoji – sutrikusios raidos vaikų ugdymas plačiąja prasme, žvelgiant į problemą integruotos mokymo sistemos aspektu. Antroji siauresnė ir konkretesnė – vaikų, turinčių mokymosi sunkumų, kalbinis ugdymas. Trečioji – pedagogų (tiek bendrojo profilio, tiek specialiojo) profesinė kompetencija. Norėtųsi tikėti, kad šie savotiški laiko ženklai turi tam tikrą išliekamąją vertę kuriant humaniškesnę, demokratiškesnę specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemą mūsų šalyje, kad jie gali padėti išvengti nevaisingų ieškojimų, savotiškų klystkelių tiek formuojant bendrąją specialiojo ugdymo politiką, tiek sprendžiant konkrečias mokymo problemas. Pakartotinai redaguojant straipsnius suvienodinta literatūros sąrašų pateikimo tvarka, iš naujo tekstai peržiūrėti kalbos požiūriu. Kiekvieno straipsnio gale yra nuoroda į šaltinį, kuriame jis buvo paskelbtas pirmą kartą. Leidinys skiriamas mokytojams, edukologijos specialybės studentams, specialiesiems pedagogams ir kitiems asmenims, kuriems rūpi Lietuvos mokyklos ateitis ir ypač vaikų, patiriančių mokymosi sunkumų, ugdymo reikalai.

Formatas: A5
Puslapių sk.: 373
Išleidimo metai: 2005
Viršelis: minkštas
Kodas: ISBN 9986-38-595-4
Kaina: 28,00 Lt

 ANKSTYVOJI INTERVENCIJA VAIKYSTĖJE
Stefanija Ališauskienė

Monografijoje tarpdisciplininiu aspektu analizuojama šeimų, kurios augina ankstyvojo amžiaus vaikus (nuo gimimo, iki jie pradeda lankyti ugdymo įstaigą), turinčius raidos sutrikimų, psichosocialinė situacija, ankstyvosios intervencijos vaikystėje prioritetai, modeliai, tėvų pasitenkinimas specialistų teikiama pagalba, tėvų ir specialistų pasirengimas bendradarbiauti. Taikant dokumento analizę, taip pat sociologines apklausas, modeliavimą, veiklos vertinamąjį tyrimą ir kitas socialinio tyrimo technologijas, atskleidžiamas ankstyvosios intervencijos formalusis kontekstas ir situacija, teoriškai ir empiriškai konstruojamas ankstyvosios reabilitacijos tarnybos specialistų ir šeimų bendradarbiavimo modelis. Monografijoje daug dėmesio skiriama specialistų ir šeimos bendradarbiavimo procesui įvertinti ir skatinti, pateikiama bendradarbiavimo modelio kūrimo strategija, metodologija ir metodika, atskleidžiami subjektyvūs ir objektyvūs pokyčiai, kurie vertinami kaip tarnybos veiklos optimizavimo prielaidos. Bendradarbiavimo modelio konstravimo procesas, pagrįstas vieninga sistemiška metodologija, gali būti modifikuojamas ir perkeliamas į kitą edukacinę aplinką.

Formatas: 17x24
Puslapių sk.: 188
Išleidimo metai: 2005
Viršelis: kietas
Kodas: ISBN 9986-38-613-6
Kaina: 17,00 Lt

 
bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort istanbul escort şişli escort
böcek ilaçlama işitme cihazı
ankara escort ankara escort antalya escort
ankara escort
depolama evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat İstanbul evden eve nakliyat İstanbul evden eve nakliyat İstanbul evden eve nakliyat depolama ofis taşıma şişli ofis taşıma kadikoy ofis taşıma