Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis

I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ PAŽINIMO IR UGDYMO TEORINIS PAGRINDIMAS

J. Ambrukaitis, J. Ruškus.
Adaptuotos bei modifikuotos ugdymo programos: taikymo efektyvumo veiksniai
 
V. Dabrišienė, B. Narkevičienė.
Individualizuoto ugdymo programų specialiųjų poreikių moksleiviams sudarymo principai: teorinis pagrindimas
 
K. Domeikienė.
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, verbalinio kūrybiškumo ypatumai ir prielaidos
 
M. Di Duca, V. Van Cutsem.  
Vaiko negalės pranešimo situacija: ar gali tėvai ir specialistai apmąstyti savo psichines būsenas ir tarpusavio sąveikas?
  
A. Galkienė. Pedagogo asmenybės kūrybiškumo ir funkcinio ugdymo santykis 
V. Gevorgianienė. Kūrybiškumo apraiškos vidutiniškai sutrikusio intelekto asmenų veikloje 
I. Leliūgienė, V. Baršauskienė.
Bendruomeninio ugdymo metodai ir principai: užsienio šalių mokslininkų požiūris
 
A. Vaitkevičienė, J. Ruškus.
Sutrikusio intelekto jaunuolio elgsenos prasmės beieškant. Kokybinio tyrimo taikymo negalės srityje galimybės
 

II. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ PAŽINIMO IR UGDYMO EDUKACINIAI ASPEKTAI

I. Garbinčiūtė, O. Štitilienė.
Specialiųjų poreikių mokinių matematinio ugdymo organizavimo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
  
A. Garšvienė, V. Jankevičienė. Dizartrijos simptomatikos įvertinimas 
E. Grinienė, L. Radzevičienė. Kūdikių namų auklėtinių emocijų raiškos edukacinis aspektas 
I. Jančauskaitė, V. Ozolaitė.
Specialiosios (sutrikusio intelekto vaikams) mokyklos pokyčiai vykdant švietimo reformą
  
I. Kaffemanienė, A. Budrytė.
Nežymiai sutrikusio intelekto jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų žaidimo gebėjimai
 
D. Mockevičienė, K. Kardelis.
Ankstyvojo amžiaus kūdikių sutrikusios motorinės raidos korekcija taikant kineziterapijos priemones
  
K. Skučas, K. Kardelis.
Stuburo traumą patyrusių asmenų resocializacija taikant trumpalaikę intensyvią taikomąją fizinę veiklą
 

III. TERMINIJA

I. Kaffemanienė, J. Petruševičius.
Aiškinamasis anglų – lietuvių kalbų specialiojo ugdymo žodynas. Žaidimų terapija
 

IV. RECENZIJOS. PASTABOS. KOMENTARAI

V. Gudonis.
Svajūnės Gradeckienės daktaro disertacija „Lietuvos neįgalių vaikų ir jų šeimų gyvenimo kokybė“ (biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata 10 B) 
V. Gudonis.
Vidos Ostasevičienės daktaro disertacija „Neįgalių paauglių dorinių vertybių, dorybių raiškos pokyčiai dėl taikomojo fizinio ugdymo“ (socialiniai mokslai, edukologija 07 S)  
V. Gudonis.
Liudos Radzevičienės daktaro disertacija „Kūdikių namų auklėtinių emocijų plėtotė edukacinėje aplinkoje“ (socialiniai mokslai, edukologija 07 S)  
V. Ozolaitė. Virginijos Tamulienės mokomoji knyga  „Dailės specialioji didaktika“
J. Ruškus.
Stefanijos Ališauskienės daktaro disertacija „Ankstyvosios reabilitacijos tarnybų veiklos optimizavimas konstruojant bendradarbiavimo su šeima modelį“ (socialiniai mokslai, edukologija 07 S) 

Apie autorius 

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort