Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis

I. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ PAŽINIMAS IR UGDYMAS

R. Gedutienė.  Ankstyvojo raštingumo sampratos pokyčiai: teorinis aspektas 
I. Kaffemanienė, V. Tereikienė.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinės raidos ir elgesio sutrikimų korekcija

L. Radzevičienė, D. Strakšienė. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas gyvu muzikavimu

II. MOKYKLINIO AMŽIAUS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ PAŽINIMAS IR UGDYMAS

E. Grinienė, A. Puidaitė. Nežymiai protiškai atsilikusių paauglių fizinio pajėgumo raidos ypatumai
R. Kaffemanas, N. Leikus.
Nežymiai sutrikusio intelekto paauglių charakterio ir požiūrio į socialinę aplinką ypatumai

V. Lauruška. Komunikacijos ir aplinkos kontrolės galimybės asmenims,turintiems fizinę negalę 
V. Pobrein. Nežymiai protiškai atsilikusių 5–7 klasių mokinių savarankiško skaitymo ypatumai 
A. Vaitkevičienė.
Įgalinimo strategijos taikymas ugdant vidutiniškai sutrikusio intelekto ugdytinius Credo dailės studijoje
 

III. INTEGRUOTO UGDYMO PROBLEMOS

R. Barkauskienė. Mokymosi negalių turinčių vaikų savęs suvokimo ypatumai 
V. Dabrišienė, B. Narkevičienė.
Individualizuoto ugdymo programų specialiųjų poreikių moksleiviams sudarymo principai: empirinis pagrindimas

E. Gribačiauskas, G. Merkys. Pedagogų nuostata į ugdytinių integraciją ir segregaciją 
J. Vl. Vaitkevičius. Integruotų vaikų sveikata 

IV. ŠEIMA IR MOKYKLA

S. Ališauskienė. Specialistų ir tėvų bendradarbiavimo predispozicija ir bendradarbiavimo kūrimas 
J. Windheuser. Krizių intervencijos programos problemiškoms šeimoms 

V. MOKSLINIAI TYRIMAI JAUNIMO CENTRUOSE

W. Hellmann. Moksliniai tyrimai Vokietijos atviruose jaunimo centruose

VI. SPECIALISTŲ PROFESINĖ KOMPETENCIJA

N. Bankauskienė, I. Leliūgienė, V. Baršauskienė.
Socialinių darbuotojų profesionalizacijos ir nuovargio problemos
 

VII. RECENZIJOS. PERSONALIJOS

V. Gudonis.
Daivos Mockevičienės daktaro disertacija „Kūdikių sutrikusios raidos kaita taikant korekcinį ugdymą“ (socialiniai mokslai, edukologija 07 S) 
V. Gudonis.
Dianos Rėklaitienės daktaro disertacija „Vidutiniškai protiškai atsilikusių merginų psichosocialinio elgesio ir fizinio pajėgumo kaita dėl aerobikos pratybų poveikio“ (socialiniai mokslai, edukologija  07 S) 
D. Šlapkauskaitė, J. V. Vaitkevičius. „Tatai ne metų, o širdies gerumo turtai“ 
A. Mačiukaitė. Profesorius Vytautas Karvelis 

Apie autorius

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort