Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis

MININT PROFESORIAUS JONO LAUŽIKO 100-ĄSIAS GIMIMO METINES

V. Ozolaitė. Jonas Laužikas: pedagogas, mokslininkas, asmenybė 

I. ŠEIMOS IR UGDYMO INSTITUCIJOS SĄVEIKA

S. Ališauskienė.
Specialistų ir šeimų bendradarbiavimo modelio konstravimas: metodologiniai ir reflektyviosios praktikos pagrindai
 
L. Miltenienė, J. Ruškus, A. Ališauskas.
Tėvų, auginančių specialiųjų ugdymosi poreikių turintį vaiką, nuostatų į dalyvavimą ugdymo procese struktūra ir raiška

R. Vaičekauskaitė. Neįgalaus vaiko savarankiškumo ugdymas šeimoje 
J. Vl. Vaitkevičius. Šeimų, auginančių neįgalius vaikus, socialiniai ir higieniniai aspektai  

II. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE

J. Ambrukaitis, J. Ruškus, V. Bagdonienė, G. Udrienė.
Specialiųjų poreikių vaikas bendrojo lavinimo mokykloje: ugdymo kokybės kriterijų identifikavimas

V. Gudonis, A. Valantinas, L. Strimaitienė.
Bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenės nuostatos į specialiąsias klases ir jų ugdytinius
  
R. Melienė, J. Ruškus, L. Elijošienė.
Didaktinių paradigmų realizavimas mokant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius vaikus: stebėjimo bendrojo lavinimo mokyklos klasėje duomenys
  

III. INTEGRUOTO UGDYMO TYRIMAI UŽSIENYJE

R. Rose.
Specialiųjų poreikių moksleivių integracija: nuo teorijos ir perspektyvų iki pragmatiškumo ir pedagogikos
 
C. J. W. Meijer. Integracija Europoje: kryptys ir iššūkiai 

IV. SPECIALIOJI DIDAKTIKA

J. Ambrukaitis. Specialiųjų poreikių mokinių mokymo rašyti psichosocialiniai ir higieniniai aspektai  
L. Kardelienė, K. Kardelis, J. Apulskytė. Kalbinės kompetencijos didaktika profesinės etikos aspektu  

V. UGDYTINIŲ IR UGDYTOJŲ PROFESINĖ VEIKLA

I. Baranauskienė.
Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinių norų ir galimybių sąveikos ypatumai
  
L. Radzevičienė. Globos įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų veiklos savitumai  

VI. TARPDISCIPLININIAI TYRIMAI

L. Brazdeikienė, V. Gudonis. Požiūris į kairiarankystę ir šio fenomeno keliamos problemos  
A. Lapėnienė.
Intelektinių galių plėtra panaudojant metodus, skatinančius dešiniojo smegenų pusrutulio veiklą
  
V. Piščalkienė, G. Merkys. ADHD sindromas – iššūkis ugdymo mokslui ir praktikai? 
L. Radzevičienė, D. Strakšienė. Muzikos terapijos poveikis ir psichinė neįgaliųjų sveikata

VII. RECENZIJOS

I. Kaffemanienė. Alvyros Galkienės monografija  „Pedagoginė sąveika integruoto ugdymo sąlygomis“ 
V. Gudonis. Aldonos Vilkelienės monografija  „Ypatingųjų vaikų integruotas muzikinis ugdymas“ 

Apie autorius 

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort