Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis 

I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ ŠEIMA, GLOBOS ĮSTAIGA

S. Ališauskienė, E. Selvenytė.
Tėvų pasitenkinimas ankstyvąja intervencija: lyginamoji situacijos analizė Europos šalių kontekste
   
E. Grinienė, E. Bagdžiūtė.
Vaikų, ištiktų cerebrinio paralyžiaus, kūno judesiai ir jų šeimų išorinė ir tarpasmeninė gyvenimo kokybės sferos
   
A. Goštautas, R. Pakrosnis, V. Čepukienė.
Paauglių, gyvenančių globos įstaigose, psichosocialinio prisitaikymo sunkumai
  

II. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKAI IR MOKYKLA

A. Galkienė, R. Dudzinskienė.
Veiklos koordinavimo reikšmė specialiosios pedagoginės pagalbos efektyvumui ugdant heterogenines moksleivių grupes
   
I. Kaffemanienė. Šiuolaikinės mokyklos klimatas ir jo veiksniai   
O. Pumputienė, J. Pumputis. Specialiųjų poreikių mokinių istorijos vaizdiniai

III. SUTRIKUSIO INTELEKTO ASMENŲ UGDYMAS

I. Baranauskienė.
Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo modeliai: tinkamiausio kelio paieška
   
I. Baranauskienė, E. Elijošius.
Ugdymo kokybės nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinio rengimo institucijoje vertinimas: buvusių auklėtinių požiūris
     
V. Gevorgianienė, G. Trečiokaitė, V. Zaikauskas.
Skirtingai ugdomų nežymiai sutrikusio intelekto moksleivių akademinių ir socialinių gebėjimų lyginamoji analizė
   
V. Pobrein. Nežymiai protiškai atsilikusių 8–10 klasių mokinių savarankiško skaitymo ypatumai   

IV. LOGOPEDIJA

R. Ivoškuvienė, V. Gružaitė. Rijimo proceso ir kalbos sutrikimų sąsajos   
V. Makauskienė. Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, savęs vertinimo ypatumai  

V. SOCIALINIO DARBO SPECIALISTŲ PROBLEMOS

D. Alifanovienė, O. Šapelytė. Integruotos socioedukacinės studijos   
V. Žydžiūnaitė, S. Jonušaitė.
Socialinio pedagogo profesinė adaptacija mokyklos bendruome¬nėje: kokybinės diagnostikos rezultatai
   
A. Kepalaitė. Socialinių darbuotojų asmenybės ypatumai  

VI. NEGALĖ IR MENAS

V. Gudonis. Regos sutrikimų gydymo veiksniai ir jų atspindžiai mene  

VII. RECENZIJOS

V. Gudonis.
Ingridos Baranauskienės daktaro disertacija „Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika“ (socialiniai mokslai, edukologija 07S)
V. Gudonis.
Kęstučio Skučo daktaro disertacija „Taikomosios fizinės ir sportinės veiklos vaidmuo fiziškai neįgaliųjų socializacijai“ (socialiniai mokslai, edukologija 07S)

Apie autorius

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort