Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis

I. SPECIALIOJI PSICHOLOGIJA IR SPV UGDYMAS

R. Barkauskienė.
Tėvų ir pedagogų požiūris į vaikų, turinčių mokymosi negalių, psichologinį prisitaikymą
    
A. Grigonis, V. Narkevičienė.
Kurčių vaikų vaizdinio atgaminimo rodikliai ir jų kitimas mokantis mokykloje
    
L. Radzevičienė, D. Strakšienė, A. Kazlauskas.
Depresijos ir nerimo požymiais pasižyminčių neįgalių suaugusiųjų požiūris į muziką kaip psichinę sveikatą gerinančią priemonę
    
J. Ruškus, D. Gerulaitis, A. Vaitkevičienė.
Šeimos, auginančios autizmo sindromą turintį vaiką, išgyvenimų struktūra. Atvejo analizė
   
A. Vaitkevičienė.
Vygotskij defekto kompensacijos teorija: ištakos ir sąsajos su Adler individualiąja psichologija
   

II. SUTRIKUSIO INTELEKTO VAIKŲ UGDYMAS

I. Baranauskienė.
Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinis rengimas kaip ugdymo mokslo dalis: paradigmų kaita

I. Kaffemanienė, Ž. Šadbaraitė. Kūrybiškumas ir jo ugdymas: pedagogų nuostatos ir edukacinė realybė
R. Laugalienė, V. Ozolaitė. Sutrikusio intelekto ugdytinių požiūris į papildomąjį ugdymą mokykloje   
A. Mačiukaitė, J. Grigorjevas.
Nežymiai sutrikusio intelekto pradinių klasių mokinių laiko pažinimo plėtra
  

III. INTEGRUOTO UGDYMO PROBLEMOS

J. Ambrukaitis.
Pedagogų nuomonė apie savo pasirengimą ugdyti vaikus, turinčius specialiųjų poreikių  
V. Bartkienė, A. Zaborskis, V. Bliumbergienė.
Neįgalių vaikų integracija Kauno miesto ikimokyklinėse įstaigose
  
I. Kaffemanienė, I. Lusver.
Moksleivių, turinčių mokymosi negalių, bendrojo lavinimo turinio individualizavimas
  
L. Miltenienė.
Pedagogų nuostatos į specialųjį ugdymą ir ugdymo dalyvių bendradarbiavimą: struktūros ir raiškos ypatumai
              

IV. KOMPIUTERIS SPECIALIOJOJE IKIMOKYKLINĖJE UGDYMO ĮSTAIGOJE

V. Gudonis, R. Bytautienė.
Naujų technologijų taikymo galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus regėjimo sutrikimų turinčius vaikus
  

V. RECENZIJA

V. Gudonis.
Ingridos Baranauskienės, Jono Ruškaus monografija „Neįgaliųjų dalyvavimas darbo rinkoje: profesinio rengimo ir profesinės adaptacijos sąveika“  

Apie autorius

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort