Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis

I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ SOCIALINIS KONTEKSTAS

S. Ališauskienė. Socialinės rizikos sampratos interpretacijos ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje         
V. Gudonis, A. Perminas, I. Vaicekauskaitė.
Socialinio palaikymo reikšmė gabių moksleivių psichosocialinei adaptacijai
       

II. ŠEIMA IR SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ SOCIALIZACIJA

R. Barkauskienė. Tėvų lūkesčiai ir jausmai vaikams, turintiems mokymosi negalių   
I. Leliūgienė, L. Rupšienė, L. Plavinskienė. Tėvų išvykimo dirbti į užsienį įtaka vaikų socializacijai
G. Navaitis. Nepilnamečių merginų teigiamą požiūrį į prostituciją sąlygojanti šeimos struktūra      

III. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ PAŽINIMAS IR UGDYMAS

R. Kaffemanas. Riboto ir nežymiai sutrikusio intelekto moksleivių kognityvinių gebėjimų ypatumai  
R. Melienė, J. Ruškus. Skaitymo motyvacijos diagnostika: testo patikimumo įvertinimas    
V. Jokūbauskienė, L. Kaukėnaitė, A. Vaitkevičienė.
Vidutiniškai sutrikusio intelekto asmens, sergančio epilepsija, spalvų raiškos diagnostinės galimybės

I. Kaffemanienė.
Pedagoginės sąveikos struktūra ugdant mokymosi negalių turinčius moksleivius bendrojo lavinimo klasėje
   

IV. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ PROFESINIS RENGIMAS

I. Gvazdauskienė, K. Kardelis.
Veiksniai, sąlygojantys profesinio rengimo institucijos moksleivių nenorą lankyti mokyklą
   
M. Daugėla, S. Žukauskas.
Lietuvos universitetų fizinės aplinkos prieinamumas žmonėms, turintiems fizinę negalę
   
I. Baranauskienė, V. Gudonis, V. Tubutienė.
Profesinę sėkmę patyrusių neregių profesiniai interesai ir realios galimybės

L. Radzevičienė, A. Juodraitis, A. Kazlauskas.
Visuomenės požiūris į sutrikusios psichikos suaugusiųjų darbinius gebėjimus

V. UGDYMO EFEKTYVUMO VERTINIMAS

A. Goštautas, R. Pakrosnis, V. Čepukienė, I. Pilkauskienė, K. Ražanas.
Bendravimo ugdymo priemonių efektyvumas dirbant su vaikų globos namų auklėtiniais

D. Mockevičienė, L. Straubergaitė, J. V. Vaitkevičius, R. Tamulaitis.
Hipoterapijos poveikio įvertinimas turint įgimtą stuburo smegenų išvaržą (myelomeningocele)
J. V. Vaitkevičius. Moksleivių nuostatos į mokymo(-si) krūvį
J. Filatova. Клаттеринг как нарушение онтогенеза плавности речи

VI. RECENZIJA

V. Gudonis.
Ritos Vaičekauskaitės daktaro disertacija „Neįgalaus vaiko savarankiškumo ugdymo šeimoje diskursas tėvų vidinės darnos kontekste“ (socialiniai mokslai, edukologija 07 S)

Apie autorius

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort