Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis

I. APLINKA, UGDYMAS, NUOSTATOS

M. Daugėla.
Fiziškai neįgalaus žmogaus socialinis vaizdinys ir jo struktūra: kokybinio tyrimo rezultatai
     
I. Baranauskienė.
Nežymiai sutrikusio intelekto asmenų profesinės adaptacijos ypatumai: darbdavių ir bendradarbių požiūris
   
D. Alifanovienė, R. Šerytė. Laikinosios vaikų globos plėtros galimybės specialistų požiūriu   
M. Pretis.
Professional Training in Early Childhood Intervention: Towards a Common Ground in Europe (Specialistų rengimas ankstyvajai intervencijai vaikystėje: bendrųjų pagrindų kūrimas Europoje)
     
S. Jones.
A Journey of Seven Steps – Social Work Students as Critical Thinkers (Septyni žingsniai – socialinio darbo studentai mokosi kritiškai mąstyti)
  
W. Hellmann, J. Windheuser.
A Look at the Situation of Social Work Education in Germany (Socialinių darbuotojų rengimo Vokietijoje situacijos apžvalga)
   
J. Kossewska.
Looking for Predictors of Attitudes Towards Mainstreaming of Exceptional Children (Nuostatos į specialiųjų poreikių vaikų integruotą mokymą)
  
 
II. REABILITACIJA IR KINEZITERAPIJA

E. Grinienė, K. Gelžinytė.
Ankstyvosios kineziterapijos poveikis neišnešiotų kūdikių, augusių šeimose ir globos namuose, psichomotorinei raidai
  
L. Daniusevičiūtė, J. L. Poderys, M. Brazaitis, K. Poderytė.
Kineziterapijos ir funkcinės treniruotės įtaka vaikų su cerebriniu paralyžiumi centrinės nervų sistemos funkcinės būklės rodikliams
   
V. Juodžbalienė, K. Muckus. Pusiausvyros, atramos ploto ir regos sistemos tarpusavio priklausomybė
R. Bacevičienė, J. Andrejeva, V. Streckis, D. Satkunskienė.
Sergančių išsėtine skleroze blauzdos lenkiamųjų ir tiesiamųjų raumenų jėgos ir kūno pusiausvyros vertinimas
   
D. Mockevičienė, L. Straubergaitė. Hipoterapijos vaidmuo fiziškai neįgalių vaikų reabilitacijoje  

III. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VERTINIMAS IR TENKINIMAS

V. Makauskienė, R. Ivoškuvienė, J. Ruškus.
Pagalbos mikčiojantiesiems teikimas Lietuvoje: praktika, metodai, tendencijos

E. Grinienė, R. Jucevičiūtė.
Nežymiai protiškai atsiliekančių vaikų smulkiosios motorikos lavinimo įtaka mokyklinei brandai
  
N. Bankauskienė, S. Jegelevičienė.
Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, socialinė adaptacija: ekspertinis vertinimas
  

IV.RECENZIJOS

M. Barkauskaitė, A. Gaižutis, V. Gudonis.  Neįgaliųjų meninis ugdymas: metodikos ir terapijos aspektai

PRO MEMORIA   Vidita Lisienė (1950–2006)

Apie autorius

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort