Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Professional Training in Early Childhood Intervention: Towards a Common Ground in Europe (Specialistų rengimas ankstyvajai intervencijai vaikystėje: bendrųjų pagrindų kūrimas Europoje)

Manfred Pretis
S.I.N.N. (Social Innovative Network)
Lerchengasse 4c, 8054 Graz, Austria

Per paskutinius dešimt metų ankstyvoji intervencija vaikystėje tapo intensyvių diskusijų objektu – ypač diskutuojama apie paslaugų kokybę ir šios srities specialistų pasirengimą. Padidėjęs dėmesys paslaugų kokybei turėjo įtakos ir ankstyvosios intervencijos srities specialistų rengimui. Iki šiol pastangos apibrėžti šios srities specialistų profesinio rengimo standartus buvo pastebimos tik nedaugelyje Europos šalių (Austrijoje, kai kuriose Vokietijos žemėse, Ispanijoje, Šveicarijoje). Kita vertus, patys specialistai ir mokslininkai pabrėžia tinkamo ir palyginamo (panašaus skirtingose šalyse) profesinio pasirengimo svarbą.
Šiuo metu vykdomo ES Leonardo da Vinci projekto pagrindu kuriama Europos šalių ankstyvosios intervencijos vaikystėje specialistų rengimo programa, kuri grindžiama keturiomis hipotezėmis:
1) Pagrindinės programos sritys turėtų būti grindžiamos paties intervencijos proceso logine prigimtimi: vaiko situacijos (taip pat ir sutrikimo) atpažinimas / nustatymas, bendradarbiavimas su šeima; komandinis darbas ir planavimas, intervencija ir paramos proceso vertinimas kartu su tėvais.
2) Specialistų rengimo programoje ypač akcentuojama asmeninių kompetencijų, tokių kaip bendravimo įgūdžiai, savirefleksija ir orientacija į resursus, svarba.
3) Programoje taip pat pabrėžiama praktinio rengimo – žinių ir įgūdžių perkėlimo į praktinę veiklą svarba.
4) Programa sudaryta vadovaujantis dabartinėmis Europos profesinio rengimo ir suaugusiųjų mokymo strategijomis, kadangi Europos kvalifikacijų sistema ir Europos kreditų perkėlimo sistema leidžia palyginti programas ir ateityje palengvins jų tarpusavio suderinamumą.
Taikant internetinį įvertinimo instrumentą, kuriuo bus galima naudotis nuo 2006 m. gruodžio mėn., tiek specialistai, tiek institucijos galės įvertinti savo profesinio pasirengimo situaciją, palygindami ją su Europos šalių ankstyvosios intervencijos vaikystėje specialistų rengimo programa, ir turės galimybę įgyti Europos specialisto pasą, liudijantį apie pasirengimą dirbti ankstyvosios intervencijos srityje (www.ebiff.org).

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort