Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis 

I. SPECIALIEJI UGDYMOSI POREIKIAI IR MOKYKLA

O. Šapelytė, J. Ruškus, A. Ališauskas.
Diagnostika ar įgalinimas? Vaiko psichopedagoginio vertinimo dokumentų analizė
 
L. Miltenienė. Mokyklos vadovų nuostatos į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integruotą ugdymą
R. Geležinienė.
Mokytojas kaip tyrėjas: koncepto operacionalizacija ir veiklos perspektyva ugdant emocijų ir elgesio problemų turinčius vaikus
   
R. Ivoškuvienė, V. Makauskienė. 
Moksleivių, jų tėvų ir pedagogų požiūrio į mikčiojimą kokybinė analizė

A. Musonienė, V. Pobrein.
Mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, valstybinės kalbos mokymo aspektai tautinių mažumų bendrojo lavinimo mokykloje
    

II. SOCIALINĖS ELGSENOS VERTINIMAS IR UGDYMAS

K. Solovjovienė, R. Barkauskienė.  Mokymosi negalių turinčių vaikų socialinės kompetencijos ypatumai
J. Kossewska. 
Aggression and Social Skills in Polish Students of Lower Secondary Schools (Lenkijos pagrindinių mokyklų moksleivių agresija ir socialiniai įgūdžiai)
  
K. Samašonok, V. Gudonis.
Paauglių, gyvenančių globos institucijose ir pilnose šeimose, kognityvinės ir elgesio strategijos: lyties ypatumai
  
R. Vaičekauskaitė.
Auklėjimo sistema šeimoje, kai auginamas neįgalus vaikas: vaiko savarankiškumo aspektas
 
D. Alifanovienė, A. Tautkutė.
Laikinosios vaikų globos plėtros galimybės: darbo su biologine šeima aspektas

I. Kaffemanienė, D. Čegytė.
Vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto vaikų bendravimo gebėjimų ugdymas

III. NEGALĖ, APLINKA, GALIMYBĖS

S. Žukauskas, M. Daugėla.
Lietuvos miestų centrų fizinės aplinkos prieinamumas žmonėms, turintiems fizinę negalę

I. Gailienė. Negalę turinčių asmenų subjektyvieji nedarbo faktoriai: darbo motyvacijos aspektas
K. Skučas. Taikomosios fizinės veiklos įtaka neįgaliųjų, judančių vežimėliu, biosocialiniams įgūdžiams 
J. Ruškus, A. Blinstrubas, S. Žukauskas, M. Daugėla.
Neįgalių studentų psichosocialinis portretas: mokyklinės patirtys, studijų motyvai ir vidiniai resursai
 
M. Pretis.
European Quality Management for Frontline Professionals Working with Persons with Disabilty (Europietiška kokybės vadyba specialistams, dirbantiems su neįgaliaisiais)
 

Apie autorius

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort