Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Pratarmė

I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ (SPV) UGDYMO SOCIALINIAI, PSICHOLOGINIAI, MEDICININIAI ASPEKTAI

I. Gailienė. Negalios priėmimas - asmenybės integruotumo ir socialinės integracijos sąlyga
V. Gevorgianienė. Vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto asmenų bendravimo ir bendradarbiavimo bruožai
E. Grinienė, S. Balčiūnienė, V. Norkus, V. Tarasovienė. Vaikų, sergančių skolioze, mokymosi Šiaulių sanatorinėje internatinėje mokykloje problemos
V. Gudonis. Vystymosi sutrikimų priežasčių analizė
R. Kaffemanas. Sutrikusio vystymosi vaikų suvokimo lytėjimu tyrimas
I. Kaffemanienė. Silpnaregių ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinis požiūris į darbo veiklą
R. Kaffemanas, I. Kaffemanienė. Regėjimas ir lytėjimas reginčiųjų ir silpnaregių vaikų suvokimo procese
J. Ruškus.
Pedagoginiai santykiai su neįgaliuoju vaiku socialinėje ir psichologinėje perspektyvoje: nuo atmetimo link kooperacijos

G. Voroneckas, D. Žemaitytė. Negalios koncepcija ir mokykla

II. SPECIALIOJI DIDAKTIKA

J.Vaitkevičius. Žvilgsnis į šiandieninę didaktiką istoriniu aspektu
A.Mačiukaitė. Mokymas pažinti augalus specialiosios mokyklos pradinėse klasėse
V.Pobrein. Pagalbos specialiųjų poreikių vaikams organizavimas mokant skaityti bendrojo lavinimo mokykloje
J.Pumputis.
Specialiosios mokyklos VII-IX klasių mokinių žinios apie Lietuvos paviršių ir naudingąsias iškasenas
  
D.Vitkauskaitė. Neimperatyviojo ugdymo galimybės specialiojoje mokykloje

III. LIETUVOS SPECIALIOJO UGDYMO IŠTAKOS

V. Karvelis. Pranas Daunys – Lietuvos tiflologijos pradininkas

IV. SPV UGDYTOJŲ RENGIMAS

J. Ambrukaitis. Specialiųjų pedagogų rengimas: praeitis, dabartis, ateitis
V. Ozolaitė. Pedagogas šiandienos mokykloje

V. MOKSLINĖ DISKUSIJA

A. Piličiauskas. Neįgaliųjų meninė socializacija: nūdienos situacija ir ateities uždaviniai

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort