Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO SOCIALINIAI, PSICHOLOGINIAI, MEDICININIAI ASPEKTAI

S.Ališauskienė, V. Gudonis, L. Radzevičienė.
Ankstyvojo amžiaus vaikų regos funkcijos raida ir sutrikimų korekcija
  
J. Ambrukaitis. Pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių vaikų integraciją  
R. Čepukas. Socialinio pedagogo veiklos ypatumai Lietuvoje  
V. Baranauskienė, I. Burneckienė, R. Ivoškuvienė, I. Kaffemanienė, M. Makarovienė, A. Varkalevičienė.
Specialiųjų globos namų 3-4 metų auklėtinių psichosocialinės raidos ypatumai
  
L. Baranauskienė, J. Narkevič. Sutrikusios regos vaikų brandinimo mokyklai ypatumai  
J. N. V. Daulenskienė, D. Mockevičienė, J. V. Vaitkevičius.
Moksleivių protinės ir fizinės raidos medicininės charakteristikos kaimo mokyklos pradinėse klasėse
  
V. Gevorgianienė. Vidutiniškai sutrikusio intelekto jaunuolių bendravimo gebėjimų ugdymas            
S. Rimdeikienė. Pedagogiškai apleistų moksleivių elgesio ypatumai  
D. Snieškienė. Dabartiniai vaikų globos tyrimai Lietuvoje: taikymas socialinėje politikoje

II. KALBA IR KOMUNIKACIJA 

R. Ivoškuvienė. Mikčiojimas – kompleksinė problema  
К. Карлеп. Понимание атрибутивных и пространственных отношений             

III. SUAUGUSIŲ NEĮGALIŲ ŽMONIŲ PROBLEMOS 

V. Gogaitis. Neįgaliųjų gyvenimo kokybė

IV. SPECIALIOJO UGDYMO RAIDA LIETUVOJE

V. Gudonis. Tiflologijos plėtotė Lietuvoje  
V. Karvelis. Specialiosios pedagogikos bei psichologijos klausimai 1918-1940 metų Lietuvos spaudoje

V. KONFERENCIJOS

V. Pobrein. Mokslinė konferencija “Lietuvių kalba specialiojoje mokykloje”  
J. Pumputis. Mokslinę praktinę konferenciją “Specialioji mokykla: praeitis, dabartis, ateitis” prisiminus

VI. PERSONALIJOS: JUBILIEJAI, PRISIMINTINOS DATOS

I. Kaffemanienė. Vytautas Gudonis – pirmasis tiflopsichologijos srities habilituotas daktaras Lietuvoje
L. Kaukėnaitė. Specialiųjų metodikų katedros vedėja O. Štitilienė
V. Karvelis, O. Štitilienė. Specialiosios pedagogikos fakulteto dekana

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort