Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Pratarmė

I. INTEGRACIJOS PATIRTIS EUROPOJE

Lucia de Anna. „Mokykla visiems“: moksleivių, turinčių negalę, edukacinė integracija Italijoje
S. Ališauskienė. Ankstyvoji intervencija vaikystėje: Lietuvos situacija Europos kontekste


II. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ASMENŲ SOCIALINIS, PSICHOLOGINIS, EDUKACINIS PORTRETAS

J. Ruškus, M. Daugėla, G. Šaparnis, M. Žukauskas.
Studentas, turintis negalę: socioedukacinis ir demografinis profilis

K. Kardelis, L. Kardelienė.
Specialiųjų globos namų ugdytinių psichosocialinės sveikatos ir požiūrio į mokymąsi sąsajos

K. Samašonok, V. Gudonis.
Globos namų auklėtinių socialinių įgūdžių ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose

R. Ivoškuvienė, S. Radavičienė. Mikčiojimo ir mokyklinio nerimo ryšys


III. SOCIALINIŲ RYŠIŲ IR PARTNERYSTĖS KŪRIMAS


J. Ruškus, D. Gerulaitis. Interesų derinimo modelis Lietuvos specialiojoje mokykloje
I. Baranauskienė, B. Gudinavičius.
Tarpininkavimo specialistas neįgaliojo asmens profesinės adaptacijos procese: neįgaliųjų ir specialistų požiūris

B. Kreivinienė. Šeimos, auginančios neįgalų vaiką, gyvenimo kokybės palaikymas  socialiniame tinkle


IV. PEDAGOGŲ KOMPETENCIJOS

J. Ambrukaitis, T. Borisevičienė.
Bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų ir tėvų požiūris į specialiojo pedagogo darbo efektyvumą

V. Bružienė, R. Geležinienė. Muzikinės raiškos poreikio ugdymas heterogeninėje klasėje
R. Raudeliūnaitė.
Pedagogų gebėjimai kaip sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo veiksnys
D. Alifanovienė, S. Ališauskienė, J. Ambrukaitis, A. Kepalaitė, V. Pokštas.
Specialiosios pedagogikos studijų programos vertinimas: studijuojančiųjų požiūrisV. RECENZIJOS

D. Gerulaitis. Tėvų socialinio dalyvavimo specialiojoje mokykloje plėtotė: mokslinė diskusija
G. Merkys.
Monografija „Neįgalumas ir socialinis dalyvavimas: kritinė patirties ir galimybių Lietuvoje refleksija“

PRO MEMORIA  Marius Daugėla (1979–2007)

Apie autorius

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort