Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis

I. NUOSTATOS Į NEGALĘ

I. Gailienė. Neįgaliųjų nuostatų į negalę ir į neįgaliuosius semantinis turinys
V. Legkauskas, I. Jurevičienė, V. Gudonis. 
Požiūrio į proto negalę turinčių žmonių stereotipiškumo ir išsilavinimo rodiklių sąsajos

J. Kossewska, M. Potměšil. 
The Concept of Values and Hearing Impairment (Vertybių sąvoka ir klausos sutrikimai)

II. PEDAGOGŲ KOMPETENCIJOS

R. Bubnys, V. Žydžiūnaitė. 
Būsimų specialiųjų pedagogų išgyvenimai ir patirtys praktinėse studijose aukštojoje mokykloje: rašytinių refleksijų analizės rezultatai

D. Alifanovienė, A. Vaitkevičienė. Socialinių pedagogų, socialinių darbuotojų išgyvenamo nerimo ypatumai profesinėje veikloje
D. Alifanovienė, S. Ališauskienė, J. Ambrukaitis, A. Kepalaitė.
Specialiosios pedagogikos programoje plėtojamų profesinių kompetencijų vertinimas: studentų požiūris

M. Pavone.
Specialist Teacher Training in Educational Integration of Students with Disability in Italy (Specialiojo pedagogo rengimas dirbti su neįgaliais mokiniais integruotoje mokykloje Italijoje)
 

IV. ASMENS FUNKCIONAVIMO SUNKUMŲ PAŽINIMAS

S. Bulut.
Understanding Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Dėmesio sutrikimo hiperaktyvumo sindromo aiškinimas)
  
M. Onslow, A. Packman, P. A. Gordon. 
Clinical Identification of Early Stuttering: Methods, Issues, and Future Directions (Ankstyvojo mikčiojimo klinikinis įvertinimas: metodai ir ateities kryptys)

IV. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TENKINIMAS

S. Ališauskienė, J. Mikalajūnienė, D. Čegytė. 
Ekologinio požiūrio taikymas, tenkinant ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų specialiuosius poreikius

G. Gedvilienė, Z. Baužienė.
Vaikų, turinčių judėjimo sutrikimų, ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje kliūtys ir galimybės

R. Melienė, S. Griniūtė. Šeštos klasės mokinių teksto supratimo gebėjimų vertinimas

V. NEĮGALIŲ ASMENŲ SOCIALINIS DALYVAVIMAS

I. Kaffemanienė, J. Vinikaitytė.
Judėjimo negalę turinčių asmenų profesinė motyvacija ir subjektyviai suvokiami (ne)sėkmingos integracijos į darbo rinką veiksniai

L. Radzevičienė. Neįgalių asmenų psichosocialinių lūkesčių tenkinimo galimybės sportinėmis veiklomis
I. Baranauskienė, G. Petrauskienė, A. Čepienė. Neregių ir silpnaregių moterų dalyvavimas profesinėje veikloje
J. Windheuser.
Direct Payments for Persons with Mental Disability (Tiesioginės išmokos asmenims, turintiems proto negalę)

R. Naujanienė.
The Meaning of Client’s Resistance for Social Work Practice (Kliento priešinimosi prasmė socialinio darbo praktikai)

Apie autorius

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort