Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis


I. PSICHOSOCIALINIAI UGDYMO(SI) ASPEKTAI

V.Gudonis, I.Butkutė, K.Samašonok. Globos namų auklėtinių ir paauglių, gyvenančių pilnose šeimose, adaptacijos ypatumai

J.Vyšniauskytė Rimkienė. Bendraamžių atstumtų ir izoliuotų paauglių socialinių gebėjimų lavinimas

V.Čepukienė, R. Pakrosnis. Vaikų globos namuose gyvenančių paauglių psichologinio ir socialinio funkcionavimo sunkumus lemiantys veiksniai: asmenybės savybių ir
namuose ypatumų sąveika

 

II. SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTRA

R.Geležinienė, J.Ruškus, S.Balčiūnas. Mokytojų veiklų, ugdant emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus, tipologizavimas

A. Kepalaitė. Socialinių pedagogų subjektyvaus patyrimo apie konfliktines situacijas analizė

R.Makštutytė, R.Naujanienė. Medicininio ir socialinio negalės modelių požymiai socialinių darbuotojų veikloje

S.Ališauskienė, D.Čegytė.  Ankstyvosios intervencijos vaikystėje specialistų profesinio pasirengimo turinio analizė

 

III. SPECIALIOSIOS IR SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

A.Ališauskas, S.Ališauskienė, D.Gerulaitis, R.Melienė, L.Miltenienė, O.Šapelytė. Ugdymo proceso dalyvių pasitenkinimas psichologine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba


R.Melienė. Teksto supratimo gebėjimų ugdymas taikant metakognityvines strategijas

I.Gabrialavičiūtė. Gabių sutrikusio regėjimo vaikų galios ir sunkumai: atvejo analizė

M.Onslow. Advice to a student of stuttering treatment (Mikčiojimo terapija: rekomendacijos studentams

Apie autorius

Reikalavimai leidinyje „Specialusis ugdymas“ publikuojamiems mokslo darbams

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort