Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO SOCIALINIAI, PSICHOLOGINIAI, MEDICININIAI ASPEKTAI

A. Ališauskas. Riboto intelekto struktūros analizė 
M. Gedrikienė, V. Ozolaitė.
Specialiosios (sutrikusio intelekto vaikams) mokyklos ugdytinių dorinio elgesio formavimosi ypatumai
  
S. Balčiūnienė, E. Grinienė, V. Tarasovienė.
Šiaulių sanatorinės internatinės mokyklos moksleivių, sergančių skolioze, fizinių galių raidos ypatumai

R. Butkutė, J. Ruškus. Neįgaliųjų asmenų broliai ir seserys: psichosocialinė situacija
J. N. Daulenskienė, D. Mockevičienė, V. Navickienė, J. Vl. Vaitkevičius.
Kaimo pagrindinės mokyklos vidurinių klasių moksleivių protinės ir fizinės raidos medicininės charakteristikos

E. Elijošius.
Nežymiai sutrikusio intelekto jaunuolių (nuo 15 metų) profesinis apsisprendimas ugdymo procese: teorijos ir praktikos sąveika

V. Gudonis, E. Novogrodskienė.
Visuomenės požiūris į neįgaliuosius suaugusius ir specialiųjų poreikių vaikus
R. Ivoškuvienė. Vaiko požiūris į savo mikčiojimą
R.  Kaffemanas. Globos namų ir specialiųjų mokyklų auklėtinių elgesio problemos

I. Kaffemanienė. Ikimokyklinio amžiaus nežymiai sutrikusio intelekto vaikų  žaidimų raidos ypatumai
J. Ruškus. Socialinis – psichologinis specialiojo pedagogo portretas nuostatų aspektu
 
J. Unčiurys. Specialiųjų poreikių vaikų integruotas ugdymas pradinėse klasėse

II. KALBA IR KOMUNIKACIJA

V. Gružaitė, R. Ivoškuvienė. Sulėtėjusi kalbos raida ir kalbos neišsivystymas  

III. MOKSLINIS TIRIAMASIS DARBAS IR STUDIJOS

V. Gudonis. Mokslinių tyrimų įvairovė magistrantų darbuose  

IV. IŠ UŽSIENIO DARBO PATIRTIES

T. Aidukienė. Regėjimo funkcijų tyrimas ir stimuliavimas ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje
M. Johnson. Tėvų ir profesionalų partnerystė: kas moka? Kas užsako muziką?

V. TERMINIJA

R. Ivoškuvienė, A. Garšvienė, J. Petruševičius, S. Rimdeikienė.
Aiškinamasis anglų – lietuvių kalbų specialiojo ugdymo terminų žodynas. Logopedija
  

VI. KONFERENCIJOS

J. Ambrukaitis. Socialinis pedagogas – nauja specialybė Lietuvoje  

VII. PERSONALIJOS: JUBILIEJAI, PRISIMINTINOS DATOS

E. Grinienė. Sveikiname Medicinos pagrindų katedros vedėją doc. dr. Jūrą Vladą Vaitkevičių  
S. Rimdeikienė. Šiaulių universitete apginta pirmoji disertacija specialiosios pedagogikos tema  

Apie autorius  
  

 

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort