Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

TURINYS

Redaktoriaus žodis

I.    PSICHOSOCIALINIAI UGDYMO(SI) ASPEKTAI

B. Grigaitė, J. Misiūnienė,R. Dženkauskienė.         
Gabių mokinių intelekto ir nerimo sąsajos keturioliktaisiais-penkioliktaisiais gyvenimo metais

J. Kossewska.
Lenkų paauglių tarpasmeninės agresijos prevencijos veiksniai – asmenybė ir vertybių sistema

J. Perttula.   
Holistinis požiūris į psichosocialinį darbą

R. Raudeliūnaitė.   
Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių tyrimas: intrapersonalinis aspektas


II.    SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTRA

R. Ivoškuvienė,    V. Makauskienė.
Pedagogų, ugdančių mikčiojančius mokinius, patirtis

G. Tautkevičienė, D. Bulotaitė.   
Pedagogų požiūris į informacinių komunikacinių technologijų ir mokomųjų kompiuterinių programų taikymą ugdant neįgalius vaikus Kauno specialiosiose ugdymo įstaigoseIII.    SPECIALIOSIOS IR SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

A. Ališauskas, S.Ališauskienė,  D.Gerulaitis,  R.Melienė, L.Miltenienė, O.Šapelytė.
Specialiosios pedagoginės pagalbos poreikis ir tenkinimo lygis ugdymo proceso dalyvių vertinimu

V. Vaicekauskienė.
Specialiųjų poreikių vaikų prieraišumo ugdymo prielaidos

A. Lapėnienė, G. Bubnytė.
Ugdomosios veiklos situacijų, kuriančių jutiminės patirties galimybes priešmokyklinio amžiaus sutrikusios regos vaikams, stebėjimo rezultataiApie autorius

Reikalavimai leidinyje „Specialusis ugdymas“ publikuojamiems mokslo darbams

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort