Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys 2010 1(22)
TURINYS

Redaktoriaus žodis


I. PSICHOSOCIALINIAI UGDYMO(SI) ASPEKTAI

D. Rėklaitienė, S. Karpavičiūtė,J. Požėrienė.        
Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų gyvenimo kokybės vertinimas

II. SPECIALISTŲ KOMPETENCIJŲ PLĖTRA

A. Kepalaitė.        
Socialinių pedagogų savirefleksijos ir įžvalgos ypatumai


A. Ališauskas, J. Klizaitė.    
Būsimų pedagogų pasirengimas tenkinti mokinių specialiuosius ugdymo(si) poreikius


R. Geležinienė.    
Mokytojo veiklos konstravimas remiantis įrodymais grįsta praktika


D. Kairienė.    
Komandos narių bendradarbiavimas teikiant ankstyvąją pagalbą vaikui ir šeimai: atvejo analizė
III. SPECIALIOSIOS IR SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS

R. Ivoškuvienė, D. Gerulaitis, D. Kairienė, V. Makauskienė.     
Logopedinė pagalba kleteringu pasižymintiems vaikams: Lietuvos logopedų apklausos rezultatai


L. Miltenienė, R. Melienė.
Specialiojo ugdymo formos inkliuzinio ugdymo kontekste: Olandijos patirtis


A. Malinauskaitė.    
Elgesio sutrikimų prevencija skatinant socialines ir emocines kompetencijas priešmokykliniame amžiuje: vokiškoji patirtis


R. B. Fastingas.
Inkliuzija paremtas adaptuoto mokymo konceptas: Norvegijos iššūkių apžvalga


E. Ünlü, I. H. Dikenas.    
Tyrimų apie autistiškų vaikų imitavimo gebėjimus apžvalgaApie autorius

Reikalavimai leidinyje „Specialusis ugdymas“ publikuojamiems mokslo darbams
 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort