Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys2011_1(24)
TURINYS


Redaktoriaus žodis


I.    PSICHOSOCIALINIAI UGDYMO(SI) ASPEKTAI


N. Mažeikienė, J. Ruškė.        
Neįgaliųjų orumo samprata ir ugdymas iš skirtingų teorinių perspektyvų: nuo esencializmo iki socialinio konstruktyvizmo


B. Kreivinienė, J. Perttula.        
Socialinio darbuotojo reprezentavimas valstybinėje paramos sistemoje: šeimų,esančių sunkios negalės situacijoje, subjektyvi nuomonė


J. Kossewska.    
„Proto teorijos“ raida kurčiųjų socialinio pažinimo konteksteII.    SPECIALIOSIOS IR SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS


A. Ališauskas, S. Ališauskienė,    D. Kairienė, S. Jones.    
Mokinių specialiųjų poreikių tenkinimas inkliuzinio ugdymo kontekste: Jungtinės Karalystės patirtis


A. Ališauskas, D. Gerulaitis, L. Miltenienė.
Ugdymo modelių, tenkinant mokinių specialiuosius poreikius, realizavimas Lietuvoje


R. Geležinienė.    
Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčio mokinio įgalinimas skatinant dalyvavimą ugdymo procese


K. Skučas, V. Pokvytytė, D. Mockevičienė.
Asmenų, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, spazmiškumas ir savarankiškumas priklausomai nuo pažeidimo aukščio ir trukmės


A. Dizdarevič, F. Ibralič.        
Ugdymo programos pritaikymas individualiems mokinių, turinčių intelekto sutrikimą, poreikiams bendrojo lavinimo mokykloje


M. Duranovič, N. Salihovič, A. Ibrahimagič, E. Tinjič, S. Golubovič.
Tėvų išsilavinimo ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos geografinės padėties įtaka specifinių įgūdžių, susijusių su skaitymu, raidai

    
Apie autorius

Reikalavimai leidinyje „Specialusis ugdymas“ publikuojamiems mokslo darbams
 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort