Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Redaktoriaus žodis

I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ PAŽINIMAS IR UGDYMAS

V. Aleksienė.
Vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų emocinės raiškos plėtotė muzikos pamokose. Vieno atvejo analizė

A. Ališauskas. Specifinės mokymosi negalės: konceptualusis ir taikomasis aspektai
A. Ališauskas, L. Mockutė, J. Ruškus.
Heidelbergo testo (HIT 1-2) tinkamumas diferencijuoti moksleivių bendruosius gebėjimus. Pirmieji rezultatai

S. Ališauskienė.
Edukacinės tikrovės pokyčių perspektyva ankstyvosios reabilitacijos tarnybose. (Dokumento analizė)

M. Pretis. Ankstyvosios intervencijos ateities paradigmos ir sunkumai
L. Radzevičienė, J. Ruškus. Kūdikių namų auklėtinių emocijų raiškos plėtotės galimybės
J. R. Šinkūnienė.
Cerebrinio paralyžiaus ištiktų vaikų neverbalinės komunikacijos ugdymas integruojant muzikos terapijos metodus

II. SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROBLEMOS

R. Kaffemanas, D. Gerulaitis. Jaunimo subkultūrų grupės: elgsena, adaptacija, psichologinis vertinimas
A. Urbonienė, I. Leliūgienė.
Socialinės - edukacinės neįgaliųjų integracijos į visuomenę technologijos Skandinavijoje ir jų taikymo galimybės Lietuvoje

III. TERMINIJA

A. Ališauskas, J. Petruševičius.
Aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų specialiojo ugdymo žodynas. Surdologija

A. Juodraitis, J. Petruševičius.
Aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų specialiojo ugdymo žodynas. Psichopedagogika

IV. MOKSLINĖ DISKUSIJA

A. Matukevičiūtė, D. Pūras. Montessori metodo taikymas sutrikusios raidos vaikų reabilitacijos procese

V. MOKSLINIS TIRIAMASIS DARBAS IR STUDIJOS

V. Gudonis. Magistrantų moksliniai tyrimai

VI. SPECIALISTŲ PASTABOS IR KOMENTARAI

J. Korsakas. Tiflologijos vardų žodynas
G. Merkys.
J. Ruškaus daktaro disertacija “Specialiojo pedagogo socialinių nuostatų, pedagoginės sąveikos ir mokyklinės socializacijos ryšys”

VII. PERSONALIJOS

V. Pobrein. Specialiosios didaktikos katedros docentė Liudvika Kaukėnaitė

Apie autorius

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort