Į PRADŽIĄ
NAUJIENOS
APIE CENTRĄ
PROJEKTAI
TYRIMŲ KRYPTYS
MOKSLO DARBUOTOJAI
CENTRO PARTNERIAI
LEIDINIAI
ŽURNALAS
KONTAKTAI
KONFERENCIJA
Turinys

Pratarmė

I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ UGDYMO PSICHOLOGINIAI, DIDAKTINIAI, MEDICININIAI ASPEKTAI

A. Ališauskas, L. Miltenienė. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas: mokinių požiūris 
E. Grinienė. Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, požiūris į sveikatą 
I. Kaffemanienė. Moksleivių bei pedagogų požiūris į specialiųjų poreikių vaikus  
L. Kaukėnaitė. Darbinio mokymo būklė specialiojoje (sutrikusio intelekto vaikams) mokykloje
J. Vl. Vaitkevičius, A. Zaborskis, A. Petrauskienė. 
Kauno ir Šiaulių darželius lankančių vaikų sveikatos lyginamoji analizė: tėvų apklausos duomenys

A. Vaitkevičienė. Vidutiniškai sutrikusio intelekto vaiko dailinės raiškos galimybės 

II. SPECIALIŲJŲ IR SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ RENGIMAS

J. Ruškus.
Specialiųjų pedagogų rengimo metodologinės kontraversijos neįgaliųjų ugdymo paradigmų kaitos kontekste

Sue Jones. Žvilgsnis į socialinio pedagogo vaidmenį Lietuvoje

III. TERMINIJA

L. Bobrova, D. Mockevičienė, J. Petruševičius.
Aiškinamasis anglų – lietuvių kalbų specialiojo ugdymo žodynas. Adaptuotas fizinis ugdymas. Kineziterapija

V. Gudonis, J. Petruševičius.
Aiškinamasis anglų – lietuvių kalbų specialiojo ugdymo žodynas: tiflologija

IV. MOKSLINIS TIRIAMASIS DARBAS IR STUDIJOS

V. Gudonis. Magistrantų moksliniai tyrimai

V. PERSONALIJOS: JUBILIEJAI, PRISIMINTINOS DATOS

J. Ambrukaitis, J. Vl. Vaitkevičius. Profesorė Elvyra Grinienė
R. Kaffemanas.
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos katedros vedėjas doc. dr. Adolfas Juodraitis
J. Ambrukaitis. Dvigubas jubiliejus

Apie autorius  

 


 

 
istanbul escort escort escort istanbul escort bayan izmit escort escort gebze bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort